BIG OFFLINE CRYPTO

BIG OFFLINE được tổ chức bởi Học Viện Crypto, Cộng đồng Crypro do các core Founder trụ cột chia sẻ, mục đích trang bị cho các bạn đầy đủ các kiến thức để bắt đầu kiếm được tiền ngay trong thị trường này

VUI LÒNG CHỌN ĐỊA ĐIỂM MÀ BẠN MUỐN THAM DỰ